Xây dựng phần mềm ERP PharmaSoft cho Công ty UV
   
UV Việt Nam là một Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm thuốc chuyên dùng trong ngành Thú y và Thú y Thủy sản. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty UV đã đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công nghiệp An Hạ, Thành phố Hồ Chí Minh. GMP-WHO là tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới. Các sản phẩm được sản xuất từ nhà máy đạt GMP-WHO có chất lượng tốt nên có khả năng cao được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.

Công ty UV

Với qui mô ngày càng lớn, cùng với kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Ban Giám đốc công ty nhận thấy phần mềm quản lý hiện tại không còn đáp ứng được yêu cầu quản lý cho giai đoạn mới. Nhu cầu cần phải tìm một phần mềm quản lý mới chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu quản lý của Công ty trong giai đoạn mới ngày càng bức thiết. Sau một thời gian khá dài khảo sát, tìm hiểu một số phần mềm ERP chuyên ngành dược thú y của các Công ty phần mềm trong và ngoài nước, Công ty UV nhận thấy phần mềm ERP - PharmaSoft đã chứng tỏ nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm còn lại. Do đó, Ban Giám đốc Công ty UV Việt Nam đã quyết định chọn giải pháp phần mềm ERP - PharmaSoft dành cho ngành dược phẩm, thú y, nông dược của Công ty CP Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft để trang bị cho đon vị mình.

Lý giải cho sự lựa chọn này, Công ty UV cho rằng ERP-PharmaSoft là phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược và thú y có nhiều tính năng mạnh mẽ, linh hoạt và phù hợp với ngành thú y. Ngoài ra, đây còn là phần mềm ERP do công ty Việt nam 100% tự thiết kế, xây dựng và phát triển nên chủ động về mã nguồn và dễ dàng customize theo yêu cầu. Quan trọng hơn Công ty UV nhận thấy EnterSoft là một Công ty phần mềm có năng lực và rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm ERP nhất là phần mềm ERP cho ngành dược phẩm, thú y, nông dược. EnterSoft đã từng triển khai thành công phần mềm ERP - PharMaSoft cho nhiều doanh nghiệp ngành dược phẩm có nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO như Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA, Công ty CP Dược phẩm 3/2 (FT-Pharma), Công ty Dược phẩm NIC Pharma,… và đang được các công ty này sử dụng rất hiệu quả. Do đó Ban Giám đốc công ty UV đã quyết định tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng và triển khai phần mềm ERP - PharmaSoft với Công ty CP Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft.

Phần mềm ERP - PharmaSoft mà EnterSoft cung cấp cho UV có đầy đủ các Phân hệ: Mua hàng, Kho, Quản Lý Chất Lượng, Kế Hoạch & Sản Xuất, Bán Hàng, Tài Chính Kế Toán, Nhân Sự, Báo Cáo Tổng hợp. Với phần mềm này đảm bảo hầu hết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều được quản lý. UV tin rằng phần mềm ERP - PharmaSoft sẽ là một bộ công cụ quản lý bằng công nghệ thông tin quan trọng góp phần cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Tin tức liên quan

Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành nông dược ERP-PharmaSoft được Long Hiệp và EnterSoft ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty EnterSoft cung cấp Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft cho Khoa Dược Đại học Công nghệ Tp. HCM để giảng dạy cho sinh viên.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft đã cho ra đời phần mềm DMS (Distribution Management System - Hệ thống quản lý kênh phân phối): EnterDMS
Chi tiết
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm ERP-PharmaSoft được Công ty CP UV và Công ty EnterSoft ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Phần mềm ERP-PharmaSoft-Quản lý Doanh nghiệp ngành dược được Công ty Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA và Công ty EnterSoft ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành bao bì Enter-ERP được Công ty Kim Cương và Công ty Phần mềm EnterSoft ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công Ty EnterSoft đã ký nghiệm thu và bàn giao Phần mềm Quản lý doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft cho Công Ty Rose-Pharma để chính thức đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công Ty Dược Phẩm 2-9 và Công Ty Phần Mềm EnterSoft đã ký nghiệm thu và đưa Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft vào sử dụng
Chi tiết
Công ty Long Hiệp và Công ty Phần Mềm EnterSoft tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng Phần mềm Quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành nông dược ERP-PharmaSoft
Chi tiết
Công ty CP Kim Cương quyết định ký hợp đồng phát triển và triển khai Phần mềm ERP - Quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành bao bì với Công Ty Phần Mềm EnterSoft
Chi tiết
Công Ty Entersoft đã chính thức ký biên bản nghiệm thu và bàn giao Phần mềm quản lý kho gia công trực tuyến cho Công Ty Cổ Phần Long Hiệp để đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty CP Dược phẩm 2-9 quyết định chọn phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP PharmaSoft của EnterSoft để triển khai cho đơn vị mình
Chi tiết
Công Ty Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DaviPharm) đã chính thức đưa phần mềm ERP-PharmaSoft vào sử dụng sau khi ký nghiệm thu và nhận bàn giao từ Công Ty EnterSoft
Chi tiết
Đại diện Nhóm Công ty Hồng Ký ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng phần mềm ERP-Quản Trị Tổng Thể Doanh Nghiệp do Công ty EnterSoft phát triển và cung cấp
Chi tiết
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm ERP-PharmaSoft được EnterSoft đem tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 8
Chi tiết
Để hỗ trợ tối đa các công ty trong quá trình sử dụng phần mềm kế toán EnterAccount, EnterSoft đã tổ chức thành công Khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng tại Văn phòng Cty
Chi tiết
Sau quá trình đánh giá Phần mềm quản trị doanh nghiệp ngành dược ERP PharMaSoft, DAVIPHARM ký hợp đồng triển khai phần mềm này với Công ty Phần mềm EnterSoft
Chi tiết
Công ty Chứng khoán Bản Việt ký nghiệm thu, nhận bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý do Công ty Phần mềm EnterSoft cung cấp
Chi tiết
Sau một thời gian thiết kế, phát triển, Công ty EnterSoft đã xây dựng thành công và bàn giao Phần mềm quản lý kế toán cho Công ty Three Bambi để chính thức đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty EnterSoft đã tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 12 với sản phẩm Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP PharmaSoft.
Chi tiết
Sau quá trình tìm hiểu, Công ty Chứng khoán Bản Việt quyết định ký hợp đồng với EnterSoft để phát triển các Phần mềm quản lý và Phần mềm kế toán cho công ty
Chi tiết
Công ty Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA và EnterSoft ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm ERP PharMaSoft
Chi tiết
Công ty Entersoft ký biên bản nghiệm thu và bàn giao Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP trên nền tảng web cho Công ty ACP để chính thức đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty CP Phân phối Công nghệ Cao Dầu khí PHTD triển khai thành công và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kế toán của Công ty Phần mềm EnterSoft
Chi tiết
Sau khi xây dựng thành công, Công ty Phần mềm EnterSoft đã tiến hành bàn giao hệ thống phần mềm ERP PharmaSoft cho Công ty Dược phẩm USA-NIC để đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty Phần Mềm EnterSoft được chọn triển khai Phần mềm Quản lý tổng thể Doanh nghiệp ngành dược ERP PharmaSoft cho Công ty Dược phẩm 3/2 (FT-Pharma)
Chi tiết
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - PSD chọn EnterSoft xây dựng nhanh Phần mềm quản lý doanh nghiệp và EnterSoft đã triển khai thành công
Chi tiết
X
show warning