Xây dựng phần mềm ERP PharmaSoft cho Công ty UV


UV Việt Nam là một Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm thuốc chuyên dùng trong ngành Thú y và Thú y Thủy sản. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty UV đã đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công nghiệp An Hạ, Thành phố Hồ Chí Minh. GMP-WHO là tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới. Các sản phẩm được sản xuất từ nhà máy đạt GMP-WHO có chất lượng tốt nên có khả năng cao được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.

Công ty UV

Với qui mô ngày càng lớn, cùng với kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Ban Giám đốc công ty nhận thấy phần mềm quản lý hiện tại không còn đáp ứng được yêu cầu quản lý cho giai đoạn mới. Nhu cầu cần phải tìm một phần mềm quản lý mới chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu quản lý của Công ty trong giai đoạn mới ngày càng bức thiết. Sau một thời gian khá dài khảo sát, tìm hiểu một số phần mềm ERP chuyên ngành dược thú y của các Công ty phần mềm trong và ngoài nước, Công ty UV nhận thấy phần mềm ERP - PharmaSoft đã chứng tỏ nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm còn lại. Do đó, Ban Giám đốc Công ty UV Việt Nam đã quyết định chọn giải pháp phần mềm ERP - PharmaSoft dành cho ngành dược phẩm, thú y, nông dược của Công ty CP Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft để trang bị cho đon vị mình.

Lý giải cho sự lựa chọn này, Công ty UV cho rằng ERP-PharmaSoft là phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược và thú y có nhiều tính năng mạnh mẽ, linh hoạt và phù hợp với ngành thú y. Ngoài ra, đây còn là phần mềm ERP do công ty Việt nam 100% tự thiết kế, xây dựng và phát triển nên chủ động về mã nguồn và dễ dàng customize theo yêu cầu. Quan trọng hơn Công ty UV nhận thấy EnterSoft là một Công ty phần mềm có năng lực và rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm ERP nhất là phần mềm ERP cho ngành dược phẩm, thú y, nông dược. EnterSoft đã từng triển khai thành công phần mềm ERP - PharMaSoft cho nhiều doanh nghiệp ngành dược phẩm có nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO như Công ty CP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA, Công ty CP Dược phẩm 3/2 (FT-Pharma), Công ty Dược phẩm NIC Pharma,… và đang được các công ty này sử dụng rất hiệu quả. Do đó Ban Giám đốc công ty UV đã quyết định tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng và triển khai phần mềm ERP - PharmaSoft với Công ty CP Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft.

Phần mềm ERP - PharmaSoft mà EnterSoft cung cấp cho UV có đầy đủ các Phân hệ: Mua hàng, Kho, Quản Lý Chất Lượng, Kế Hoạch & Sản Xuất, Bán Hàng, Tài Chính Kế Toán, Nhân Sự, Báo Cáo Tổng hợp. Với phần mềm này đảm bảo hầu hết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều được quản lý. UV tin rằng phần mềm ERP - PharmaSoft sẽ là một bộ công cụ quản lý bằng công nghệ thông tin quan trọng góp phần cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.


Bài viết nổi bật

EnterSoft chia sẻ về công nghệ thông minh trong quản trị doanh nghiệp dược phẩm tại Tech4Life

Ngày 05/10/2023, tại sự kiện Tech4Life lần thứ II, một trong những sự kiện lớn chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Tiến sĩ Đoàn Huấn - nhà sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft, đã có một tham luận đầy thú vị và sâu sắc về chủ đề quản trị tổng thể doanh nghiệp trong ngành dược phẩm.