Chi tiết Sản phẩm


Phần mềm quản lý nhân sự EnterHRM

Quản lý nhân sự

 • Quản lý thông tin hồ sơ nhân viên
 • Quản lý thông tin hợp đồng lao động
 • Quản lý thông tin quá trình làm việc
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình đào tạo
 • Quản lý thông tin quan hệ gia đình
 • Quản lý thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Quản lý thông tin người phụ thuộc
 • Các báo cáo theo dõi

Tính lương

Thiết lập danh mục loại chấm công
Lập bảng chấm công
Cập nhật các khoản tăng lương
Cập nhật các khoản giảm lương
Tính lương theo:

 • Lương cố định
 • Lương gián tiếp
 • Lương trực tiếp
 • Lương thời vụ
 • Lương khoán


Sản phẩm liên quan

ERP-Pharmasoft là một hệ thống phần mềm quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược phẩm.
Chi tiết
Phần mềm EnterERP là một hệ thống quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty, tổng công ty hoặc nhóm công ty.
Chi tiết
Phần mềm kế toán Enter Account dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
Chi tiết
Phần mềm Quản lý Kênh phân phối DMS
Chi tiết
X
show warning