Tuyển dụng

Hết hạn

(HCM) Nhân Viên Kinh Doanh

Giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm khách hàng để bán/triển khai sản phẩm Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp/Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và các phần mềm khác

Xem thêm
Hết hạn

(HCM) Lập Trình Viên .NET Dev (ASP.NET, C#)

Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp phần mềm ERP, Kế toán, Quản lý nhân sự…Bảo trì sửa lỗi các hệ thống phần mềm đã triển khai cho khách hàng.

Xem thêm
Hết hạn

(HCM)Lập Trình Viên .NET Dev (Asp.NET, C#)

Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp phần mềm ERP, Kế toán, Quản lý nhân sự

Xem thêm
Hết hạn

(HCM) C# Developers (Web Và Win)

Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp phần mềm ERP, Kế toán, Quản lý nhân sự

Xem thêm
Hết hạn

(HCM) C# Developers (Web Và Win)

Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp phần mềm ERP, Kế toán, Quản lý nhân sự…cho khách hàng và công ty trong các ngành dược phẩm, nông dược, thú y, mỹ phẩm, thực phẩm, cơ khí, dầu khí, tài chính chứng khoán...

Xem thêm