Khách hàng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 - FT-Pharma

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú - DaviPharm

Công ty Dược Phẩm USA - N.I.C (Nic-Pharma)

Công Ty CP Chứng Khoán Bản Việt - VietCapital

Công ty Cổ Phần UV

Công Ty CP SX TMDV Kim Cương - DPC

Công Ty CP Long Hiệp - LSC

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại Dược Phẩm Đông...

Công ty Cổ Phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Three Bambi (100% Nhật)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú - DaviPharm

Công Ty Cơ Khí Hồng Ký

Công ty TNHH Thương Mại ACP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ...

CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TỤ THÔNG MINH - SMARTCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO DẦU...

CÔNG TY TNHH ROSE PHARMA

CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM - VFC

Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Phúc Lai Thành

Công Ty Cổ Phần AZORO

Công Ty Cổ Phần Blue Point

Công Ty Cổ Phần Kim Sa Bắc