Phát triển thành công phần mềm ngành dược ERP PharmaSoft cho FT-PHARMA


Sau khoảng hơn ba năm Công ty CP Dược Phẩm 3/2 (FT-Pharma) ký hợp đồng xây dựng, triển khai Phần mềm quản lý doanh nghiệp với một đối tác có yếu tố nước ngoài nhưng không đem lại kết quả vì đối tác không thể cung cấp được sản phẩm cho công ty. Tình huống trên làm Ban Giám đốc Công ty FT-Pharma trở nên hết sức thận trọng trong việc lựa chọn phần mềm mặc dù nhu cầu cần phải có một phần mới để quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn phát triển sau khi cổ phần hóa hết sức cấp thiết. Sự thận trọng đó làm Ban Giám đốc Công ty FT-Pharma hết sức kỹ lưỡng trong việc tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp phần mềm quản lý mới. Sau một quá trình khảo sát, đánh giá về mọi mặt từ năng lực phát triển phần mềm, uy tín, kinh nghiệm, kỹ năng trao đổi và nắm bắt vấn đề, sự am hiểu về các qui trình nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là qui trình, tiêu chuẩn quốc tế như GMP, GLP, GSP của ngành dược phẩm,...  của nhiều nhà cung cấp phần mềm khác nhau, cuối cùng Công ty FT-Pharma đã chọn Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft (tiền thân là Công Ty TNHH Tin Học Mỹ Đoàn) làm nhà cung cấp phần mềm quản lý mới. Do đó Công ty Phần Mềm EnterSoft đã tiến hành ký kết hợp đồng triển khai phần mềm ERP - Quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft cho Công ty CP Dược Phẩm 3/2 (FT-Pharma). Lý giải cho sự lựa chọn trên của Công ty FT-Pharma là bởi EnterSoft là Công ty phần mềm có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc xây dựng, phát triển và triển khai các phần mềm quản lý doanh nghiệp đặc biệt là phần mềm ERP - quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược PharmaSoft cho các công ty sản xuất, kinh doanh ngành dược phẩm.

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 (FT-PHARMA) tại KCN Cát Lái-Quận 2

Phần mềm ERP PharMaSoft là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp được EnterSoft phát triển dành cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành dược phẩm có nhà máy sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế GMP, GLP, GSP. Chính vì vậy Phần mềm ERP PharMaSoft đáp ứng rất tốt các yêu cầu quản lý đặc thù của ngành dược phẩm như quản lý số lô, hạn dùng của thành phẩm, nguyên liệu, hàng hóa; tự động chọn số lô và tự động tính bù hàm lượng, độ ẩm…cho nguyên liệu khi lập lệnh pha chế,… Phần mềm ERP-PharmaSoft có đầy đủ các Phân hệ: Mua hàng, Kho, Quản Lý Chất Lượng, Kế Hoạch & Sản Xuất, Bán Hàng, Tài Chính Kế Toán, Nhân Sự, Báo Cáo Tổng hợp … đảm bảo quản lý hầu hết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phần mềm ERP PharmaSoft được phát triển dựa trên các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu hiện đại và được đội ngũ kỹ sư lập trình tài năng, giàu kinh nghiệm của EnterSoft xây dựng chắc chắn sẽ là một hệ thống phần mềm quản lý vừa hiện đại, vừa hiệu quả và dễ dàng sử dụng, đó sẽ là một bộ công cụ quản lý quan trọng góp phần vào sự phát triển của công ty FT-Pharma trong giai đoạn mới.


Bài viết nổi bật

EnterSoft chia sẻ về công nghệ thông minh trong quản trị doanh nghiệp dược phẩm tại Tech4Life

Ngày 05/10/2023, tại sự kiện Tech4Life lần thứ II, một trong những sự kiện lớn chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Tiến sĩ Đoàn Huấn - nhà sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft, đã có một tham luận đầy thú vị và sâu sắc về chủ đề quản trị tổng thể doanh nghiệp trong ngành dược phẩm.