Phát triển thành công phần mềm ngành dược ERP PharmaSoft cho FT-PHARMA
   

Sau khoảng hơn ba năm Công ty CP Dược Phẩm 3/2 (FT-Pharma) ký hợp đồng xây dựng, triển khai Phần mềm quản lý doanh nghiệp với một đối tác có yếu tố nước ngoài nhưng không đem lại kết quả vì đối tác không thể cung cấp được sản phẩm cho công ty. Tình huống trên làm Ban Giám đốc Công ty FT-Pharma trở nên hết sức thận trọng trong việc lựa chọn phần mềm mặc dù nhu cầu cần phải có một phần mới để quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn phát triển sau khi cổ phần hóa hết sức cấp thiết. Sự thận trọng đó làm Ban Giám đốc Công ty FT-Pharma hết sức kỹ lưỡng trong việc tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp phần mềm quản lý mới. Sau một quá trình khảo sát, đánh giá về mọi mặt từ năng lực phát triển phần mềm, uy tín, kinh nghiệm, kỹ năng trao đổi và nắm bắt vấn đề, sự am hiểu về các qui trình nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là qui trình, tiêu chuẩn quốc tế như GMP, GLP, GSP của ngành dược phẩm,...  của nhiều nhà cung cấp phần mềm khác nhau, cuối cùng Công ty FT-Pharma đã chọn Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft (tiền thân là Công Ty TNHH Tin Học Mỹ Đoàn) làm nhà cung cấp phần mềm quản lý mới. Do đó Công ty Phần Mềm EnterSoft đã tiến hành ký kết hợp đồng triển khai phần mềm ERP - Quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft cho Công ty CP Dược Phẩm 3/2 (FT-Pharma). Lý giải cho sự lựa chọn trên của Công ty FT-Pharma là bởi EnterSoft là Công ty phần mềm có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc xây dựng, phát triển và triển khai các phần mềm quản lý doanh nghiệp đặc biệt là phần mềm ERP - quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược PharmaSoft cho các công ty sản xuất, kinh doanh ngành dược phẩm.

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 (FT-PHARMA) tại KCN Cát Lái-Quận 2

Phần mềm ERP PharMaSoft là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp được EnterSoft phát triển dành cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành dược phẩm có nhà máy sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế GMP, GLP, GSP. Chính vì vậy Phần mềm ERP PharMaSoft đáp ứng rất tốt các yêu cầu quản lý đặc thù của ngành dược phẩm như quản lý số lô, hạn dùng của thành phẩm, nguyên liệu, hàng hóa; tự động chọn số lô và tự động tính bù hàm lượng, độ ẩm…cho nguyên liệu khi lập lệnh pha chế,… Phần mềm ERP-PharmaSoft có đầy đủ các Phân hệ: Mua hàng, Kho, Quản Lý Chất Lượng, Kế Hoạch & Sản Xuất, Bán Hàng, Tài Chính Kế Toán, Nhân Sự, Báo Cáo Tổng hợp … đảm bảo quản lý hầu hết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phần mềm ERP PharmaSoft được phát triển dựa trên các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu hiện đại và được đội ngũ kỹ sư lập trình tài năng, giàu kinh nghiệm của EnterSoft xây dựng chắc chắn sẽ là một hệ thống phần mềm quản lý vừa hiện đại, vừa hiệu quả và dễ dàng sử dụng, đó sẽ là một bộ công cụ quản lý quan trọng góp phần vào sự phát triển của công ty FT-Pharma trong giai đoạn mới.

Tin tức liên quan

Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành nông dược ERP-PharmaSoft được Long Hiệp và EnterSoft ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty EnterSoft cung cấp Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft cho Khoa Dược Đại học Công nghệ Tp. HCM để giảng dạy cho sinh viên.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft đã cho ra đời phần mềm DMS (Distribution Management System - Hệ thống quản lý kênh phân phối): EnterDMS
Chi tiết
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm ERP-PharmaSoft được Công ty CP UV và Công ty EnterSoft ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Phần mềm ERP-PharmaSoft-Quản lý Doanh nghiệp ngành dược được Công ty Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA và Công ty EnterSoft ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành bao bì Enter-ERP được Công ty Kim Cương và Công ty Phần mềm EnterSoft ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công Ty EnterSoft đã ký nghiệm thu và bàn giao Phần mềm Quản lý doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft cho Công Ty Rose-Pharma để chính thức đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công Ty Dược Phẩm 2-9 và Công Ty Phần Mềm EnterSoft đã ký nghiệm thu và đưa Phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP-PharmaSoft vào sử dụng
Chi tiết
Công ty Long Hiệp và Công ty Phần Mềm EnterSoft tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng Phần mềm Quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành nông dược ERP-PharmaSoft
Chi tiết
Công ty UV Việt Nam đã quyết định chọn giải pháp phần mềm ERP - PharmaSoft dành cho ngành dược phẩm, thú y, nông dược của Công ty Giải Pháp Phần Mềm EnterSoft để trang bị cho đon vị mình
Chi tiết
Công ty CP Kim Cương quyết định ký hợp đồng phát triển và triển khai Phần mềm ERP - Quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành bao bì với Công Ty Phần Mềm EnterSoft
Chi tiết
Công Ty Entersoft đã chính thức ký biên bản nghiệm thu và bàn giao Phần mềm quản lý kho gia công trực tuyến cho Công Ty Cổ Phần Long Hiệp để đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty CP Dược phẩm 2-9 quyết định chọn phần mềm Quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP PharmaSoft của EnterSoft để triển khai cho đơn vị mình
Chi tiết
Công Ty Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DaviPharm) đã chính thức đưa phần mềm ERP-PharmaSoft vào sử dụng sau khi ký nghiệm thu và nhận bàn giao từ Công Ty EnterSoft
Chi tiết
Đại diện Nhóm Công ty Hồng Ký ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng phần mềm ERP-Quản Trị Tổng Thể Doanh Nghiệp do Công ty EnterSoft phát triển và cung cấp
Chi tiết
Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm ERP-PharmaSoft được EnterSoft đem tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 8
Chi tiết
Để hỗ trợ tối đa các công ty trong quá trình sử dụng phần mềm kế toán EnterAccount, EnterSoft đã tổ chức thành công Khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng tại Văn phòng Cty
Chi tiết
Sau quá trình đánh giá Phần mềm quản trị doanh nghiệp ngành dược ERP PharMaSoft, DAVIPHARM ký hợp đồng triển khai phần mềm này với Công ty Phần mềm EnterSoft
Chi tiết
Công ty Chứng khoán Bản Việt ký nghiệm thu, nhận bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý do Công ty Phần mềm EnterSoft cung cấp
Chi tiết
Sau một thời gian thiết kế, phát triển, Công ty EnterSoft đã xây dựng thành công và bàn giao Phần mềm quản lý kế toán cho Công ty Three Bambi để chính thức đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty EnterSoft đã tham gia Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 12 với sản phẩm Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngành dược ERP PharmaSoft.
Chi tiết
Sau quá trình tìm hiểu, Công ty Chứng khoán Bản Việt quyết định ký hợp đồng với EnterSoft để phát triển các Phần mềm quản lý và Phần mềm kế toán cho công ty
Chi tiết
Công ty Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA và EnterSoft ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm ERP PharMaSoft
Chi tiết
Công ty Entersoft ký biên bản nghiệm thu và bàn giao Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP trên nền tảng web cho Công ty ACP để chính thức đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty CP Phân phối Công nghệ Cao Dầu khí PHTD triển khai thành công và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kế toán của Công ty Phần mềm EnterSoft
Chi tiết
Sau khi xây dựng thành công, Công ty Phần mềm EnterSoft đã tiến hành bàn giao hệ thống phần mềm ERP PharmaSoft cho Công ty Dược phẩm USA-NIC để đưa vào sử dụng
Chi tiết
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - PSD chọn EnterSoft xây dựng nhanh Phần mềm quản lý doanh nghiệp và EnterSoft đã triển khai thành công
Chi tiết
X
show warning