Kế toán sản xuất là gì? Quy trình sổ sách kế toán doanh nghiệp sản xuất

1. Kế Toán Sản Xuất Là Gì?

Kế toán sản xuất là một lĩnh vực của kế toán quản trị, liên quan đến việc theo dõi và phân tích các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp. Mục đích của kế toán sản xuất là cung cấp cho ban lãnh đạo các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định chiến lược về việc phân bổ nguồn lực, lập kế hoạch sản xuất, định giá sản phẩm, kiểm soát chất lượng và cải tiến hiệu quả.

Quy trình làm sổ sách kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

2. Công Việc Của Kế Toán Sản Xuất Là Gì?

Công việc của kế toán sản xuất bao gồm các hoạt động liên quan đến ghi chép, kiểm soát và báo cáo về tài chính trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Kế toán sản xuất phải nắm vững quy trình sản xuất của công ty để hiểu và ghi nhận đầy đủ các giao dịch tài chính phát sinh trong quá trình này.

Cụ thể, công việc của kế toán sản xuất bao gồm:

 • - Xác định các yếu tố chi phí trực tiếp (vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp) và gián tiếp (chi phí chung sản xuất) liên quan đến quá trình sản xuất.

 • - Tính toán tỷ lệ hao hụt vật liệu, tỷ lệ lao động và tỷ lệ chi phí chung sản xuất để phân bổ các chi phí gián tiếp cho các sản phẩm hoặc đơn hàng.

 • - Lập báo cáo chi phí sản xuất theo kỳ, theo sản phẩm, theo bộ phận hoặc theo hoạt động để theo dõi hiệu suất và hiệu quả của quá trình sản xuất.

 • - Phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp như kế toán tài chính, kế toán thuế, kế toán chi phí, kế toán bán hàng, kế toán kho, kế toán mua hàng,... để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của các dữ liệu kế toán.

 • - Tham gia vào các hoạt động kiểm tra nội bộ, kiểm toán ngoài và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán sản xuất.

3. Quy trình làm sổ sách kế toán sản xuất

Quy trình làm sổ sách kế toán sản xuất là một trong những công việc quan trọng của kế toán viên trong doanh nghiệp. Sổ sách kế toán sản xuất là những tài liệu ghi chép các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất, như chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc, phí bảo trì, phân bổ chi phí chung và giá thành sản phẩm. Sổ sách kế toán sản xuất giúp doanh nghiệp kiểm soát được tình hình sản xuất, đánh giá hiệu quả hoạt động và lập báo cáo tài chính.

Quy trình làm sổ sách kế toán sản xuất gồm có các bước sau:

 • • Tập hợp chứng từ
 • Bước này là bước quan trọng nhất trong việc làm lên sổ sách kế toán sản xuất. Tập hợp chứng từ bao gồm hóa đơn, biên lai, báo cáo, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp. Chứng từ phải tuân thủ 3 nguyên tắc "Hợp pháp, hợp lý và hợp lệ" để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật.
 • • Nhập chứng từ vào sổ
 • Tiến hành nhập thông tin từ chứng từ vào sổ sách kế toán sản xuất thông qua các bút toán. Sử dụng các bút toán kế toán để ghi nhận và phân loại thông tin từ chứng từ vào các tài khoản kế toán tương ứng. Điều này đảm bảo sự phản ánh chính xác của các giao dịch kinh tế trong sổ sách kế toán.
 • • Tập hợp chi phí
 • Tập hợp và ghi nhận các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất. Các chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị và các khoản phát sinh khác. Việc tập hợp chi phí giúp định rõ giá thành sản phẩm và phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • • Lập bút toán kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh
 • Tiến hành lập bút toán kết chuyển để chuyển các tài khoản từ kỳ kế toán trước sang kỳ kế toán mới. Đồng thời, xác định kết quả kinh doanh bằng cách so sánh doanh thu và chi phí để tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ trong một giai đoạn kế toán.
 • • Lập bảng cân đối phát sinh
 • Cuối kỳ kế toán, lập bảng cân đối phát sinh để kiểm tra tính cân đối giữa các tài khoản kế toán. Bảng cân đối phát sinh hiển thị sự phân bố đồng đều của số dư các tài khoản và đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của sổ sách kế toán sản xuất.

Quy trình làm sổ sách kế toán sản xuất cần được thực hiện một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời để phản ánh đúng tình hình sản xuất của doanh nghiệp và cung cấp các thông tin cần thiết cho việc quản lý, điều hành và ra quyết định của ban lãnh đạo.

Quy trình làm sổ sách kế toán có thể thay đổi tùy theo từng doanh nghiệp cụ thể và yêu cầu kế toán riêng của mỗi ngành sản xuất. Kế toán viên cần nắm rõ quy trình làm việc của doanh nghiệp mình và tuân thủ các quy định về kế toán áp dụng cho ngành sản xuất mà doanh nghiệp đang hoạt động.

4. Kết luận

Tóm lại, kế toán sản xuất không chỉ đảm bảo việc ghi chép chính xác và rõ ràng về các hoạt động sản xuất, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính và quản lý chiến lược cho doanh nghiệp. Với chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về quy trình sản xuất và kế toán, kế toán sản xuất giúp đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.


Thông tin liên quan

Chi phí sản xuất là gì và cách tính chi phí sản xuất?

Chi phí sản xuất và tính chi phí sản xuất là một khía cạnh quan trọng trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Để đảm bảo sự cạnh tranh và đạt được lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp cần hiểu rõ về các yếu tố chi phí và cách tính chi phí trong sản xuất.

Quy trình định giá thành sản phẩm

Khám phá quy trình định giá thành sản phẩm và các bước cụ thể để thực hiện nó. Từ việc xác định các thành phần chi phí sản xuất đến việc áp dụng các phương pháp tính giá hợp lý, chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình này để hiểu rõ và áp dụng một cách hiệu quả.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Khái quát về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của quá trình này và cung cấp cái nhìn tổng quan về việc thực hiện quyết toán thuế trong môi trường kinh doanh hiện nay.