Chi phí sản xuất là gì và cách tính chi phí sản xuất?

Chi phí sản xuất và tính chi phí sản xuất là một khía cạnh quan trọng trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Để đảm bảo sự cạnh tranh và đạt được lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp cần hiểu rõ về các yếu tố chi phí và cách tính chi phí trong sản xuất.

Chi phí sản xuất là gì và cách tính chi phí sản xuất

 1. 1. Chi phí sản xuất là gì và tại sao nó quan trọng?

Chi phí sản xuất là tổng số tiền mà một doanh nghiệp phải chi trả để sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ. Chi phí sản xuất bao gồm các chi phí nguyên liệu, nhân công, vận hành, quản lý và khấu hao.

Chi phí sản xuất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá cả của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí sản xuất hoặc tăng giá bán của sản phẩm. Tuy nhiên, việc giảm chi phí sản xuất không nên làm giảm chất lượng hoặc an toàn của sản phẩm.

Một doanh nghiệp cần phải theo dõi và kiểm soát chi phí sản xuất một cách hiệu quả để duy trì sự sinh tồn và phát triển. Để làm điều này, bạn có thể áp dụng những cách sau đây:

 • - Tối ưu hóa quy trình sản xuất để tiết kiệm thời gian, năng lượng và nguyên liệu.
 • - Đào tạo và khuyến khích nhân viên để nâng cao năng suất và chất lượng.
 • - Sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả và giảm rủi ro.
 • - Tìm kiếm các nguồn cung ứng uy tín và giá cả hợp lý.
 • - Thực hiện các biện pháp kiểm toán và kiểm tra để ngăn ngừa lãng phí và sai sót.

Chi phí sản xuất là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Một doanh nghiệp cần phải hiểu rõ chi phí sản xuất của mình và cách ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Bằng cách làm như vậy, một doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định thông minh và chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận.

 1. 2. Đặc điểm của chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất được phân thành các đặc điểm sau đây:

 • - Biến đổi theo quy mô sản xuất: Khi sản lượng tăng lên, chi phí sản xuất có thể giảm do khai thác được hiệu quả hơn các yếu tố sản xuất. Tuy nhiên, khi sản lượng giảm xuống, chi phí sản xuất có thể tăng do không khai thác được tối đa khả năng của các yếu tố sản xuất.
 • - Ảnh hưởng giá thành sản phẩm: Vì giá thành sản phẩm là tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận mong muốn. Doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận cần tối ưu hóa chi phí, tức là giảm thiểu chi phí sản xuất mà không làm giảm chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • - Phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau: theo tính chất (chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp), theo mức độ biến động (chi phí cố định và chi phí biến thiên), theo bộ phận (chi phí bộ phận chế biến và chi phí bộ phận dịch vụ),...
 • - Có thể kiểm soát: Chi phí sản xuất có thể được kiểm soát và quản lý để đạt được hiệu quả cao nhất. Việc kiểm soát chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và tìm ra các cơ hội cải tiến.
 1. 3. Cách tính chi phí sản xuất

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách tính từng loại chi phí trong công thức tính chi phí sản xuất, cũng như ví dụ cụ thể để áp dụng vào thực tế.

Các bước để tính chi phí sản xuất có thể được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Xác định các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm.

 • Bước 2: Tính tổng chi phí trực tiếp bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

 • Bước 3: Tính tổng chi phí gián tiếp bao gồm chi phí sản xuất chung, chi phí vận chuyển, chi phí bảo trì thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tiền thuê nhà xưởng, chi phí tiền điện nước, chi phí tiền lương cho nhân viên và nhiều yếu tố khác.

 • Bước 4: Tính tổng các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp

 • Bước 5: Chia tổng chi phí sản xuất cho số lượng đơn vị được sản xuất để tính toán chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị.

Để tính toán chi phí sản xuất, thông thường các doanh nghiệp áp dụng công thức sau:

Chi phí sản xuất = (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung)/ số lượng đơn vị sản xuất

Trong đó:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí mua sắm các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ, nếu bạn là một nhà máy sản xuất bánh mì, thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ bao gồm chi phí mua bột mì, men, đường, muối, bơ, trứng và các nguyên liệu khác.

Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí trả lương cho các nhân viên làm việc trực tiếp trong quá trình sản xuất. Ví dụ, nếu bạn là một nhà máy sản xuất bánh mì, thì chi phí nhân công trực tiếp sẽ bao gồm chi phí trả lương cho các công nhân làm bột, nướng bánh, đóng gói và giao hàng.

Chi phí sản xuất chung là chi phí liên quan đến việc duy trì và vận hành các hoạt động sản xuất, nhưng không thể được gán trực tiếp cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ như chi phí thuê đất, điện nước, máy móc, quản lý, bảo trì, v.v.

Ví dụ, một công ty may mặc có các thông tin sau:

 • - Số lượng áo sơ mi sản xuất trong tháng: 1000 cái
 • - Giá mua vải: 50.000 đồng/mét
 • - Số mét vải cần để may một áo sơ mi: 1,5 mét
 • - Lương của một công nhân may trong tháng: 5.000.000 đồng
 • - Số công nhân may: 10 người
 • - Chi phí chung trong tháng: 15.000.000 đồng

Theo công thức trên, ta có:

 • Chi phí nguyên liệu = 50.000 x 1,5 x 1000 = 75.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công = 5.000.000 x 10 = 50.000.000 đồng
 • Chi phí chung = 15.000.000 đồng
 • Chi phí sản xuất = 75.000.000 + 50.000.000 + 15.000.000 = 140.000.000 đồng

Vậy chi phí sản xuất của một áo sơ mi là:

 • 140.000.000 / 1000 = 140.000 đồng

Đây là một ví dụ đơn giản về cách tính chi phí sản xuất cho một doanh nghiệp may mặc. Tùy theo từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ, cách tính chi phí sản xuất có thể khác nhau và cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa chi phí sản xuất, công thức tính chi phí sản xuất và tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp. Cảm ơn bạn đã đọc!


Thông tin liên quan

Quy trình định giá thành sản phẩm

Khám phá quy trình định giá thành sản phẩm và các bước cụ thể để thực hiện nó. Từ việc xác định các thành phần chi phí sản xuất đến việc áp dụng các phương pháp tính giá hợp lý, chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình này để hiểu rõ và áp dụng một cách hiệu quả.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Khái quát về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của quá trình này và cung cấp cái nhìn tổng quan về việc thực hiện quyết toán thuế trong môi trường kinh doanh hiện nay.