Ý kiến khách hàng

Anh Đoàn Minh Thiện - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VietCapital

"Trước đây Chứng khoán Bản Việt-VietCapital sử dụng phần mềm của một nhà cung cấp nước ngoài nhưng không đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty. Vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm đối tác để xây dựng phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý đặc thù của ngành chứng khoán có sự kết nối với với các ngân hàng và các phần mềm giao dịch của các đối tác khác để tích hợp và truyền tải dữ liệu. Sau ba tháng tìm kiếm chúng tôi chọn EnterSoft vì thấy họ là đơn vị có năng lực, chuyên phát triển phần mềm ERP theo yêu cầu. Sau khi đưa vào sử dụng, phần mềm của EnterSoft đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của công ty, chạy rất ổn định, dễ sử dụng, có rất nhiều tiện ích… hỗ trợ cho việc lập báo cáo, tìm kiếm, tổng hợp thông tin, dữ liệu nhiều chiều, giúp cho người quản lý có cơ sở đưa ra quyết định nhanh chóng"

Ý kiến khách hàng

"Công ty chúng tôi đã gắn bó với nhà cung cấp phần mềm EnterSoft một thời gian gian dài. Phần mềm ERP PharmaSoft dành...
xem chi tiết
"Thời gian qua chúng tôi đã tìm kiếm phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành dược phẩm và khảo sát nhiều...
xem chi tiết
X
show warning