SẢN PHẨMTHÔNG TIN PHẦN MỀM ERP

Hệ thống/Phần mềm ERP là gì ?

Theo Gartner một công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin hàng đầu thế giới thì ERP (Enterprise Resource Planning – Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) có khả năng cung cấp một bộ ứng dụng kinh doanh tích hợp. Các công cụ ERP chia sẻ một quy trình và mô hình dữ liệu chung, bao gồm các quy trình hoạt động từ đầu đến cuối theo cả chiều rộng và chiều sâu, chẳng hạn như các quy trình trong tài chính, nhân sự, phân phối, sản xuất, dịch vụ và chuỗi cung ứng.

Còn theo Ahmed Elragal,  trong công trình “ERP and Big Data: The Inept Couple,” đăng trên Procedia Technology được ScienceDirect, Elsevier xuất bản năm 2014 thì ERP (Enterprise Resource Planning - Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) tích hợp dữ liệu và quy trình của tổ chức thành một hệ thống và cơ sở dữ liệu duy nhất. Cơ sở dữ liệu này hoạt động như một trung tâm lưu trữ, chia sẻ và luân chuyển dữ liệu từ bên trong các phòng ban và các chức năng kinh doanh khác nhau.

 

 


X
show warning
Hotline: 0914 805 105 SMS: 0914 805 105 Facebook enterSoft Hỗ trợ khách hàng
1